Firma Teletechnika została założona przez Piotra Brycha w 1999 roku. Działa głównie w branży teletechnicznej, automatyki kolejowej i elektroinstalatorskiej. Roczna wartość sprzedanych usług to ok. 6 mln zł. Większość sprzedaży pochodzi z realizacji zamówień publicznych udzielanych w wyniku wygrania przez nas przetargów. Bycie uczestnikiem przetargów publicznych nakłada na nas zobowiązania będące rekomendacją solidności firmy: niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami, posiadanie wysokiego ubezpieczenia, dysponowanie pracownikami z dużym doświadczeniem i różnorakimi uprawnieniami (budowlane, elektryczne, dostępu do informacji niejawnych, licencje zabezpieczenia technicznego i in.). Wszystko to czyni z naszej firmy wiarygodnego partnera przy realizacji zamówień w szerokim zakresie wartości i trudności.


Podstawowe dane firmy:

nazwa:
siedziba:
NIP:
REGON:
rachunek bankowy PLN:   

Teletechnika - Piotr Brych
03-321 Warszawa, ul. Palestyńska 8 lok.49
65-012 Zielona Góra, ul. Sasankowa 21
113 073 22 22
016007395
Bank PEKAO SA - 37 1240 5989 1111 0000 4766 0560